Екип | РЦПППО Област Перник

Екип

Екипът на РЦПППО – обл. Перник се състои от високо квалифицирани специалисти в сферата на специалното образование, психология и приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности. Директорът на РЦПППО-Област Перник област ръководи и контролира цялостната дейност на ресурсните учители и другите специалисти в центъра.

director

 
ДИРЕКТОР: Йорданка Венелинова Георгиева  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
СТАРШИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ
Антоанета Атанасова Таратупска
Ирина Василева Гогова
Мария Бориславова Борисова

Десислава Василева Лазарова
Цветелина Васкова Иванова
Снежана Стефанова Георгиева
Виолета Иванова Младенова
Зоя Сашова Методиева- Илиева

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ
Биляна Александрова Радева

 Весела Стоянова Стоянова

 Ивета Емилова Първанова

ПСИХОЛОЗИ
Вяра Сашова Венева

Татяна Василева Рангелова

 Цветелина Валериева Димитрова

ЛОГОПЕДИ
Полина Георгиева Тасева

Лора Стойчева Иванова

Моника Виленова Симеонова

ЕРГОТЕРАПЕВТ
Силвия Николова Костадинова - Кирилова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Татяна Иванова Лозанова

СЕКРЕТАР
Ася Рангелова Николова

ШОФЬОР
Валери Иванов Стоянов

ХИГИЕНИСТ
Галина Мирчева Богданова