Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. - шестмесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. - 1во шестмесечие