Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. - 2-ро тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. - 2-ро тримесечие