Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. - 3-то тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. - 3-то тримесечие