Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. - 3-то тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. - 3-то тримесечие