Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. - 2-ро тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. - 2-ро тримесечие