Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. - 1-во тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. - 1-во тримесечие