Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. - деветмесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. - 7,8,9 месец