Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. - шестмесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. - шестмесечие