Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. - шестмесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. - 4,5,6 месец