Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. - тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. - 1,2,3 месец